Združenje prevajalskih podjetij

Poslanstvo, vrednote, vizija in cilji ZPP


Poslanstvo Združenja prevajalskih podjetij (ZPP) je predvsem promovirati dobro prevajalsko prakso in tako graditi ugled članstva sekcije ter zastopati njihove skupne interese pred državnimi organi in drugimi ustanovami.

Vrednote: ZPP želi delovati ter spodbujati razvoj in delovanje članstva v duhu družbene odgovornosti, skrbeti za visoko profesionalnost in poslovno etiko.

Vizija: ZPP želi postati prepoznaven in reprezentativen predstavnik prevajalskih podjetij, ki bo uspešno zastopal skupne interese svojih članov na domačem in tujem trgu, sodeloval pri oblikovanju in razvoju prevajalske dejavnosti ter področne zakonodaje.

Cilji Združenja prevajalskih podjetij so:

  • zastopanje interesov članov na področju prevajalske dejavnosti in pri oblikovanju področne zakonodaje;
  • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja prevajalske dejavnosti, informiranje in obveščanje članov;
  • včlaniti se in aktivno delovati v mednarodnem združenju prevajalskih podjetij in agencij;
  • uresničevanje drugih skupnih interesov članov.

 


Avtor: ZPP