Združenje prevajalskih podjetij

Kontakti


Predsednica Združenja

Anita HOSTNIK, dipl. ekon.
tel.: 01 511 31 44
e-pošta: anita.hostnik@adriatiqa.com

Podpredsednica Združenja

Marjana PLUKAVEC, univ. dipl. inž. geol.
tel.: 01 475 95 80
e-pošta: marjana.plukavec@iolar.com

Kontaktni naslov

Združenje prevajalskih podjetij pri GZS - ZPSD
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Strokovna služba
Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti

Mag. Majda DOBRAVC, univ. dipl. oec., direktorica
tel.: 01 58 98 252
faks: 01 58  98 100
e-pošta: majda.dobravc@gzs.si

Tanja Faganel, univ. dipl. soc. ped., svetovalka
tel.: 01 58 98 239
faks: 01 58  98 100
e-pošta: tanja.faganel@gzs.si

 


Avtor: ZPP