Združenje prevajalskih podjetij

Kontakti

Predsednica Združenja
Anita Hostnik, dipl. ekon. 
T: 01 511 31 44
E: anita.hostnik@adriatiqa.com

Kontaktni naslov

Združenje prevajalskih podjetij pri GZS-ZPSD
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
T: 01 5898 252; 01 5898 239
E: zpp@gzs.si 

Strokovna služba Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti
Mag. Majda Dobravc, direktorica
T: 01 5898 252 
E: majda.dobravc@gzs.si
Mag. Tanja Faganel, samostojna svetovalka
T: 01 5898 239
E: tanja.faganel@gzs.si