Združenje prevajalskih podjetij

Združenje prevajalskih podjetij


Prevajalska podjetja v Sloveniji vse do ustanovitve sekcije Združenja prevajalskih podjetij niso imela zastopnika svojih interesov na strokovno-poslovnem področju dejavnosti in formalizirane oblike za vzpostavitev in promoviranje standardov kakovosti delovanja, ki se uveljavljajo med kakovostnimi prevajalskimi podjetji v EU. Naročniki tako niso imeli pravega sogovornika pri razumevanju trga, spoznavanju razlik v ponudbi ter prepoznavanju in razumevanju prvin in raznolikosti prevajalskih storitev od najenostavnejših oblik prevoda listine pa do zahtevnejših večjezikovnih projektov, v okviru katerih morajo tovrstna podjetja angažirati znatne finančne, človeške in tehnične vire.

Vsi ti razlogi so botrovali k temu, da se je osveščenost prevajalskih podjetij o nujnosti združiti napore, interese in energije končno uresničila v obliki sekcije Združenja prevajalskih podjetij (ZPP). ZPP deluje v okviru GZS - Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti.

Od leta 2013 je Združenje prevajalskih podjetij polnopravni in ekskluzivni član Evropske zveze nacionalnih združenj prevajalskih podjetij EUATC