Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: Izobraževanje za študente prevajalstva – preverjanje interesa za udeležbo

Izobraževanje za študente prevajalstva – preverjanje interesa za udeležbo

V letošnjem letu bomo v Združenju prevajalskih podjetij organizirali in izvedli prve delavnice za študente oziroma diplomante prevajalskih študij, ki bodo udeležence opremile s praktičnimi znanji iz poslovnega sveta za čim boljši začetek poklicne kariere.

Na delavnicah se bodo študentje/diplomanti seznanili:

 • s procesi prevajanja, vodenjem projektov in ISO standardi
 • s prevajalskimi orodji (CAT)
 • z metodami in orodji za zagotavljanje in merjenje kvalitete
 • z različnimi oblikami datotek, s katerimi se prevajalec sreča v stiku z naročniki
 • s posebnostmi in viri tehničnih besedil (pravni, medicinski ...)
 • s strojnim prevajanjem (MT) in pregledovanjem strojnih prevodov (PE)

Poseben poudarek bo namenjen:

 • vodenju poslovnih prevodov v prevajalskem podjetju,
 • temeljnim značilnostim delovanja prevajalskega podjetja/družbe, (tudi z vidika različnih pravnoorganizacijskih oblik: samostojni podjetnik / samozaposleni, podjetje)
 • organizacijski strukturi
 • predstavitvi profilov in pričakovanih veščin zaposlenih,
 • procesom zagotavljanja in preverjanja kakovosti,
 • poslovni etiki ipd.

Na delavnicah bo predstavljeno znanje, izkušnje in praktični primeri v celoti temeljilo na sodobni poslovni praksi.

Predavatelji prihajajo iz najuspešnejših slovenskih prevajalskih podjetij, zato bodo imeli študenti in diplomanti tudi priložnost, da se s predstavniki teh prevajalskih podjetij pobliže spoznajo še pred oz. tik pred vstopom na trg delovne sile.

Kotizacija

V prvem letu bomo delavnice organizirali za simbolično ceno 30 EUR. V kolikor se prijavljeni delavnice dejansko udeleži, mu bomo od plačane kotizaciji povrnili 20 EUR.

Sporočite nam vaš interes za udeležbo

Vse študente prevajalstva in tudi diplomante, ki so še na začetku svoje karierne poti, vabimo, da svoj interes oziroma namero za udeležbo na tovrstnih delavnicah sporočite z izpolnitvijo kratke ankete.


  

Informacije
E: zpp@gzs.si

T: 01 5898 239, 01 5898 252

Fotogalerija