Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: Predstavitev osnutka smernic za javno naročanje storitev prevajanja in tolmačenja

Uveljavitev novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je v prakso javnega naročanja prinesla nekaj pozitivnih sprememb in tudi omogočila poenostavitev razpisnih postopkov in dokumentacije ter določitev meril izbire izvajalca z večjim upoštevanjem stroke in kakovosti.  Spremembe pa je težje doseči v praksi, saj so navade in pogledi precej zakoreninjeni in tako osveščanje kot seznanjanje z novostmi zahteva svoj čas.

V Združenju prevajalskih podjetij smo pripravili osnutek smernic za pripravo in izvedbo javnih naročil storitev prevajanja in tolmačenja v želji, da se slaba praksa na tem področju čimprej preseže in javnim naročnikom zagotovi kakovostne storitve prevajanja in tolmačenja, ponudnikom prevajalskih storitev na drugi strani pa bolj transparentno, nediskriminatorno in enakopravno obravnavo v postopkih javnega naročanja v pogojih učinkovite in »zdrave« konkurence. Te naj bi javnim naročnikom olajšala delo in kot že rečeno, zagotovila tudi bolj kakovostne ponudnike.

Osnutek smernic je pripravljen v skladu z evropskimi standardi in je bil v torek, 13. 2. 2018 prvič predstavljene tudi javnim naročnikom. Veseli smo bili zelo dobre udeležbe s strani javnih naročnikov in tudi zelo pozitivne in konstruktivne razprave. V naslednji fazi bodo smernice dopolnjene in korigirane glede na ugotovitve ter dopolnjene in usklajene s predstavniki z Direktorata za javno naročanje.

Za več informacij nam pišite na e-naslov zpp@gzs.si ali nas pokličite na 01 5898 252 in 5898 239.

Fotogalerija