Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: Kratko poročilo o skupščini EUATC, Berlin, 22. 4. 2017

 

 1. Opravljena je bila revizija finančnega poslovanja EUATC in niso ugotovili nobenih nepravilnosti. Finančno poročilo za 2016 in budget za 2017 sta priložena.  

2. UO je soglasno potrdil včlanitev turškega združenja v EUATC. Švicarsko združenje pa se izčlani, saj so neodzivni že najmanj 2 leti in se nihče niti ne odziva.

3. Oblikovan je postopek, na kakšen način določene nacionalne pobude (kadar je to smiselno in relevantno) razširiti krovno na celotno EUATC oz. iz njih narediti 'evropska priporočila/usmeritve' – priporočila EUATC imajo namreč večjo težo. Postopek je priložen gradivu. Je bilo pa na seji dogovorjeno, da ta postopek ni obvezen - če gre za kako bolj urgentno zadevo, ni treba čakati na naslednjo skupščino, da se odloča o tem, ampak se lahko že prej da pobuda po e-mailu vsem nacionalnim združenjem in organizira delovna skupina zainteresiranih članov. 

 4. Zaključki konference v Berlinu: zaradi višjih stroškov organizacije konference kot v 2016 dobička ne pričakujejo, bodo pa pokriti vsi stroški. Na seji se je razpravljalo tudi o tem, kako bi bolje definirali postopke organizacije konference, da bi bolje vedeli, kdo o čem odloča in kake pristojnosti kdo ima. Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi se morali bolj razlikovati od drugih podobnih dogodkov in bolj poudarjati pomembnost EUATC in tudi promoviranje nacionalnih združenj. Na zadnjih 2 konferencah na primer je bila samo na koncu konference 1 ura namenjena predstavitvi delovanja EUATC. Na splošno pa so bili prisotni zadovoljni s kakovostjo tako organizacije kot vsebine konference. Seveda pa so vedno možnosti izboljšanj.

 5. V letu 2017 je za sofinanciranje nacionalnih dogodkov namenjeno 15.000 EUR. Do skupščine je prišla samo ena vloga za ta sredstva, na dan skupščine so bile poslane še 2. Ampak še vedno je na voljo vsaj 5.000 eur, tako da so vsi člani vabljeni, da se čimprej prijavijo. Na jesenski skupščini bo določena višina sredstev za ta namen za leto 2018.

6. Naslednja skupščina bo 11.11. 2017 v Beogradu (pred tem 9-10 novembra ima srbsko združenje konferenco tam, tako da se povezuje skupščina z dogodkom). Naslednja konferenca EUATC pa bo 19-20 aprila 2018 v Madridu.

 7. Še ostali dogodki (konference) nacionalnih združenj:

- 12. maj 2017 Dunaj (organizacija AATC in Proford)

- 25-26 maj 2017 Varese (Unilingue)

- 22-23 junij 2017 Pariz (CNET)

- 21-22 september 2017 London (ATC)

 

 8. Temu poročilu sledi tudi uradni zapisnik, kjer bo potek skupščine v celoti opisan bolj podrobno.

Pripravila: Anita Hostnik 

Fotogalerija