Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: Objavljena je raziskava o vrednostih prevajalskih storitev v Nemčiji

*Avtorji raziskave poudarjajo, da kljub temu, da gre za raziskavo, le ta v nobenem primeru ne predstavlja kakršne koli uradne smernice oblikovanja cen s strani združenja, saj bi to pomenilo kršenje konkurenčnega prava v Nemčiji.

Nemško združenje prevajalcev in tolmačev  [Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDU)] je objavilo raziskavo o povprečnih cenah prevajalskih storitev. Raziskava temelji na informacijah o cenah, zbranih od skoraj 1.100 prevajalcev in tolmačev ter zajema 35 jezikovnih parov.

Raziskava je bila opravljena avgusta in septembra 2015 in v njej so zbrani podatki za leto 2014.

Po mnenju predsednika združenja g. Lindemanna, zbrani odgovori v raziskavi sicer predstavljajo smernice za prevajalce, ki se na novo pojavijo na trgu in neizkušene kupce v tem "razdrobljenem in pogosto motnem trgu", a so hkrati pripomoček tudi mnogim drugim udeležencem na trgu.

Raziskava je pokazala, da je nemški trg na področju storitev prevajanja in tolmačenja še vedno zelo razdrobljen. Pritisk na cene se nadaljuje oziroma, glede na povratne informacije, ki jih je združenje prejelo od prevajalcev in tolmačev, se je v zadnjih letih le še povečal.

Pri spletnem portalu Slator so pregledali nemško različico 60 strani dolge raziskave in izpostavili nekatere ključne točke. Spodnje tabele ponazarjajo cenovne segmente glede na število spremenljivk, kot so skupine strank, intervali vrednosti/cen (najnižja, najvišja, najpogosteje uporabljena vrednost/cena) in način oblikovanja/določanja cen (cena na besedo, vrstico, uro, dan, itd.) Raziskava je povpraševala po stopnjah, ki jih izvajalci zaračunavajo neposredno vladnim službam, sodelavcem, zasebnim strankam in neposrednim strankam v zasebnem sektorju.

Cene, ki so navedene spodaj, temeljijo na odgovorih pridobljenih neposredno s strani strank v zasebnem sektorju, saj so te v največjem številu sodelovale v raziskavi. Za številne jezikovne kombinacije je raziskava zbirala le podatke o »cenah za vrstico«, kar je še vedno zelo pogost način določanja cen v Nemčiji in Švici.

Kakorkoli, pri Slator-ju so se odločili osredotočiti se le na kombinacije, kjer je bila na voljo cena, določena za posamezno besedo.   

Kot posledica tega, v nadaljevanju povzeti rezultati ne predstavljajo celotnega sklopa podatkov, vendar še vedno nudijo koristen posnetek tržnih pogojev za nemške samostojne jezikoslovce.

Naslednje stopnje temeljijo na t.i. »srednjih/mediana vrednostih« (to je številka v sredini razpona stopenj razporejeni od najnižje do najvišje), ki izniči ekstreme na obeh koncih. Vse cene so v EUR.

German – English           0.16      English – German            0.15

German – French            0.16       French – German            0.15

German – Greek              0.18       Italian – German             0.15

German – Italian             0.15       Dutch – German              0.15

English – French              0.15       Spanish – German         0.14


Raziskava je povpraševala tudi po podatkih o tem, kako se določijo popusti za ujemanja (ponavljajoče besede/segmente v besedilu). Ponovno so uporabljene srednje/mediane vrednosti.

Stopnja ujemanja            70% popust

100% matches                  70% discount

95-99% matches              50% discount

85-94% matches              40% discount

75-84% matches              20% discount

50-74% matches              No discount

Nove besede                      No discount

 

Poleg tega raziskava vključuje seznam urnih postavk (v EUR) lektorskih storitev.

German               50

English                 50

French                  45

Italian                   45

Russian                50

Spanish                50

 

Raziskava vključuje tudi celodnevne vrednosti tolmačenja (v EUR).

  Consecutive                      Simultaneous (Conference)

German ↔ English        710                                        750

German ↔ French         625                                        727.50

German ↔ Italian          600                                        750

German ↔ Japanese   700                                        N/A

German ↔ Polish          600                                        725

German ↔ Russian       640                                        725

German ↔ Spanish      625                                        750

Kot kaže, so pri med - jezikovnih kombinacijah na splošno cene tako za storitve prevajanja kot tudi tolmačenja izjemno usklajene. Za prevajalske storitve se zdi, da je povprečna vrednost okoli 0,15 EUR/besedo, še vedno dokaj solidna.

Več:  https://slator.com/industry-news/the-magic-number-is-eur-0-15-translator-rate-survey-released-in-germany/ 

Fotogalerija