Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: O pasteh javnega naročanja podjetja na novinarski konferenci, 9. junij 2015

V pripravi je nov zakon o javnem naročanju, ki bi moral prinesti bistvene izboljšave v razumevanje in prakso javnega naročanja pri nas. Področje je zelo kompleksno in zahtevno, saj so posledice slabe prakse zaradi pomanjkanja stroke, znanja, izkušenj pa tudi poslovne etike v vseh fazah javnega naročanja vidne praktično v vseh dejavnostih. Tudi v dejavnostih z visokim deležem znanja in kreativnih industrijah stanje ni boljše, nasprotno, vse bolj prevladujoča in nekritična uporaba merila najnižje cene je poleg drugih pomanjkljivosti namesto kakovosti podpirala nelojalno ponudbo in dampinške cene. Sodelovanje stroke z različnih področij je zato pri oblikovanju novega zakona nujni predpogoj. S tem namenom smo na GZS vzpostavili delovno skupino s strokovnjaki - predstavniki podjetij iz različnih panog in drugih strokovnjakov, ki je že v lanskem letu po nekaj tednih intenzivnega dela in usklajevanja pripravila strokovna konceptualna in vsebinska izhodišča za pripravo zakona, ki smo jih posredovali zakonodajalcu poleg predloga, da zakon od samega začetka pripravljamo skupaj v tesnem sodelovanju naročniki in ponudniki. Predstavljeni osnutek novega zakona o javnem naročanju je daleč od pričakovanega, nasprotno, v številnih točkah so predlagane določbe,  ki so slabše od tistih v obstoječem zakonu. Lahko bi rekli, da »je osnutek pisan od naročnika in za naročnika«, saj je v opredelitvi dolžnosti in odgovornosti naročnika in izvajalca izrazito diskriminatoren. 

Skratka, ponudniki in predstavniki ponudnikov smo zato zelo zaskrbljeni in sklenili smo javnost in državo ponovno opozoriti na pomen in posledice, ki jih slab sistem in praksa javnega naročanja nepovratno povzročata našemu gospodarstvu in tudi državi, saj kot slab naročnik tudi sama veliko izgublja. S tem namenom je bila 9. junija na Gospodarski zbornici Slovenije GZS organizirana novinarska konferenca. Na njej so sodelovali Igor Knez (GZS), Anita Hostnik (ATE Globalis d.o.o.), Igor Banič (SGP Pomgrad), Elvis Štemberger (IBE), Marko Višnar (Farme Ihan), Miran Boštic (Alterna delniška družba; Unistar), ki so iz svojih izkušenj predstavili tako vrsto anomalij kot tudi predloge, na kakšen način poiskati zadovoljive rešitve, ki jih najdemo že  v praksi naših bližnjih sosed.

Barve Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti je na novinarski konferenci zastopala direktorica ATE Globalis, Anita Hostnik. Križi in težave javnih naročil so za ponudnike iz vseh naših dejavnosti v veliki meri enaki. Že leta se borimo za omejitev oz. izločitev uporabe merila po najnižji ceni, ki pa ga večina javnih naročnikov - izključno ali vsaj delno - rada uporablja kot najbolj enostavnega in »preglednega« ob pomanjkanju zavedanja, da na koncu vselej »za manj denarja dobiš manj muzike« oz. v našem primeru kakovostno storitev. Je pa pot do tam lahko kar dolga in na njej enostavno sistematično uničuješ razvojno naravnane in kakovostne ponudnike ter raje »pregledno« podpiraš nelojalne ponudnike z izjemno nizkimi (dampinškimi) cenami. Vzpostaviti je potrebno mehanizem in metodologijo za izločanje nenormalno nizkih cen, ki ne pokrivajo niti osnovnih stroškov dela.
Ker gre v  naših primerih večinoma za nizke vrednosti naročil in majhne ponudnike, so administrativne zahteve javnih naročnikov pogosto bistveno prezahtevne in nesorazmerne. Vsi stroški in večina tveganja je na strani ponudnika, saj naročnik ne prevzema nobene obveznosti za realizacijo izvedbe. Ravno tako so ponudniki prepuščeni dobri volji naročnika ali nacionalnega koordinatorja, ko izvajalci za že opravljeno delo dolgo, predolgo čakajo na potrditev poročil in plačilo. V neenakopraven položaj ponudnike postavlja upoštevanje cene ponudbe z vključenim DDV. Tu so v prednosti določena domača in predvsem tuja podjetja, ki niso zavezanci za DDV v Sloveniji. Gre za neenakopravnost položaja, saj ob plačilu 22% DDV s ceno ne morejo biti konkurenčni.
Bolj kakovostno pripravo in izvedbo javnih naročil  lahko zagotovijo le usposobljeni in izkušeni  naročniki  z možnostjo zagotoviti potrebno strokovno pomoč zunanjih strokovnjakov za specifična področja. Ob tem pa morajo prevzeti tudi polno odgovornost za pripravo in izvedbo naročil. 

V nadaljevanju si lahko ogledate posnetek novinarske konference: Pasti javnega naročanja, v pripetem dokumentu pa so na voljo tudi povzetki prispevkov drugih sodelujočih. 


 

Pripete datoteke

Fotogalerija