Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: Konstitutivna seja novega Upravnega odbora ZPP, 20. 7. 2011

Na konstitutivni seji novega Upravnega odbora ZPP, ki je bila 20. julija 2011, so člani za predsednico soglasno izvolili Snježano Muzico, direktorico podjetja Ekvival d.o.o. iz Kopra, za podpredsednico pa Anito Hostnik iz podjetja Skrivanek d.o.o., Ljubljana.

Člani UO ZPP v novem mandatnem obdobju so:

  1. Snježana Muzica, EKVIVAL, d.o.o. - predsednica
  2. Anita Hostnik, SKRIVANEK d.o.o. - podpredsednica
  3. Petra Prcač Dolinšek, BIRO 2000 d.o.o.
  4. Anton Bricman, CeFormT d.o.o.
  5. Simon Bratina, IOLAR d.o.o.
  6. Dragan Šibanc, PSD d.o.o.
  7. Elena Doren, STAR, prevajalske storitve d.o.o.
  8. Gregor Medvešček, TRANSLAT, Vanja Rendulić Medvešček s.p.
  9. Majda Dobravc, ZPSD

Vsem novoizvoljenim čestitamo in želimo uspešno delo v novem mandatu.


Slika 1: Novoizvoljena predsednica UO ZPP, Snježana Muzica (na sredini).

Sliki 2 in 3: Člani novega UO ZPP na svoji prvi seji 20. 7. 2011.

Fotogalerija