Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: Veter v jadra malega gospodarstva - po 1. Vrhu malega gospodarstva - GZS, 23. maj 2012

Koliko vetra v jadra malega gospodarstva bo dejansko prispeval včerajšnji vrh malega gospodarstva, bomo lahko ugotovili in ocenili šele čez čas. Vsekakor pa bi veljalo marsikaj od tistega, kar smo na njem slišali – predvsem s strani malih podjetnikov – vzeti zelo resno. Sicer dobrega vetra ne bo dovolj.

Vrha se je udeležila močna ministrska ekipa - manjkal je le minister za delo - v sestavi:

  • minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav (ki je predstavil Akcijski načrt za izvajanje akta za mala podjetja 2012-2013),
  • minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk,
  • minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič,
  • minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač in
  • minister za kmetijstvo in okolje Franci Bogovič,

ki je predstavila načrte za pospeševanje malega gospodarstva v svojih resorjih in poslušala predloge, kritike slovenskih podjetnikov. Ministri so obljubili, da bo Vlada RS zagonu malega gospodarstva namenila posebno pozornost, da pa je njena prva naloga uskladitev proračunske porabe.

Med številnimi udeleženci je bilo precej naših članov in jih je kar nekaj tudi sodelovalo v razpravi. Med video predstavitvami stanja malega gospodarstva lahko najdete prispevka dr. Braneta Semoliča (INOVA Consulting dr. Branko Semolič s.p. in predsednik UO ZPSD) in Elene Doren (STAR prevajalske storitve d.o.o. in članica UO Združenja prevajalskih podjetij), objavljenem na spletni strani http://vmg.gzs.si.

V razpravi je sodelovala tudi Snježana Muzica, Ekvival d.o.o. in predsednica Združenja prevajalskih podjetij, ki je izpostavila potrebo po bolje usposobljenih in pripravljenih kadrih (absolventih) po zaključku šole za delo v podjetjih. Operativno delo – še posebej v malih podjetjih – zahteva v praksi še marsikaj drugega, kot pa tisto, kar večina absolventov obvlada. Ankete podjetij – delojemalcev kažejo, da je potrebno še precej usmerjenega, mentorskega dela, preden mladi ljudje nadgradijo svoje izhodiščno znanje do tem mere, da lahko kolikor toliko samostojno delajo. Zato je potrebno,

  • da bi šolske programe aktualizirali in dopolnjevali glede na dejanske potrebe podjetij –delodajalcev in
  • da bi uvedli programe obveznih praks in pripravništva – s sofinanciranjem države. Za malo podjetje je namreč »izguba« časa za mentorstvo študentov in začetnikov/pripravnikov prevelika, da bi strošek lahko v celoti nosili sami.

Več o dogodku najdete na spletni strani http://vmg.gzs.si, kjer bodo objavljeni tudi zaključki, ki jih pripravlja delovno predsedstvo Vrha malega gospodarstva:

  • mag. Amadea Dobovišek (direktorica podjetja Publi Una d.o.o. in članica UO Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti),
  • mag. Vida Kožar (direktorica GZS – Podjetniško trgovinske zbornice), in
  • Staša Baloh Plahutnik (direktorica GZS – Območne zbornice Zasavje).

Fotogalerija