Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: Anketa EUATC 2014

Spoštovane, spoštovani!

Evropska zveza nacionalnih združenj prevajalskih podjetij EUATC v okviru svojih aktivnosti pripravlja tudi anketo o tem, kako ocenjujejo razmere in kakšna so pričakovanja evropskih prevajalskih podjetij v tekočem letu. Anketa je namenjena članom vseh nacionalnih združenj EUATC in v želji, da bi lahko pripravili čim bolj realno sliko, so nas posebej zaprosili, da zagotovimo čim večje število odgovorov s strani naših članov.

Podatki/odgovori, ki jih boste posredovali, so namenjeni izključno pripravi skupnega poročila, in navedeno bo le število sodelujočih prevajalskih podjetij iz posameznih držav članic EUATC.

Do ankete dostopate preko spletnega naslova https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dE9hSkFPWEJ0Qi1NMWZjZXVhMVlvMnc6MA.

Rezultati ankete bodo prvič predstavljeni na skupščini in konferenci EUATC, ki bo 8. – 9. maja 2014 v Franciji, po skupščini pa jih bomo za člane objavili na spletni strani združenja.

Vabimo in prosimo vse, da na anketo odgovorite – to vam bo vzelo približno 10 -15 minut časa (obvezni so odgovori označeni z zvezdico) in to najkasneje do 28. februarja 2014. Spoštovani, kot novi član EUATC si želimo za naše združenje doseči prepoznavnost resnega in kompetentnega člana in tudi z odzivom v anketi bomo dokazali (ali pa ne) našo pripravljenost in interes za sodelovanje v skupnih pobudah in dejavnostih EUATC.

Fotogalerija