Združenje prevajalskih podjetij

Novice


Arhiv: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih - po obravnavi na 6. seji Odbora za pravosodje z amandmaji popravljen

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih je vseboval določbo, ki bi sodnim tolmačem omejila možnost opravljanja dela na trgu. S tem bi povzročila velike težave tako njim in tudi prevajalskim podjetjem, ki te storitve nudijo, kot tudi vsem uporabnikom sodnega tolmačenja in prevajanja v gospodarstvu in v družbi. Zakon naj bi bil celo obravnavan po hitrem postopku, kar je pomenilo precej omejeno možnost za razpravo.

Na zadnji seji UO Združenja prevajalskih podjetij smo sklenili, da se s posredovanjem našega stališča takoj vključimo v postopek obravnave tematike na Odboru za pravosodje v Državnem zboru, obenem pa tudi ministra za gospodarstvo seznanimo, do kakšne situacije bi v gospodarstvu prišlo ob morebitnem sprejemu predlagane omejitve. Zavzeli smo se za to, da zakon ne gre v obravnavo po hitrem postopku, saj je potrebno sporno določilo umakniti. Na tej osnovi smo bili povabljeni in se tudi udeležili 6. seje Odbora za pravosodje 11. februarja ter predstavili odklonilno stališče do predloga. Negativno stališče je posredovalo in na tej seji predstavilo več deležnikov - predstavnikov sodnih tolmačev.

Že v teku same seje je bil predstavljen amandma, ki je predlagano omejitev za sodne tolmače izvzel in bil v nadaljevanju seje tudi izglasovan. Z glasovanjem o vseh amandmajih v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih je bil dokončno potrjen.

V prilogi: - poročilo 6. seje Odbora DZ za pravosodje

Potek razprave 6. seje o tej točki, vključno z razlago, ki jo je na seji predstavila Anita Hostnik, predsednica ZPP, si lahko ogledate na posnetku seje (čas 1:00:56). 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija