Zapri

Novice


Arhiv: Sprejet Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih

Državni zbor Republike Slovenije je v četrtek 22. marca sprejel Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih. Osnovni namen zakona je sistemska ureditev statusnih in organizacijskih normativnih določb s področja sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja v enovitem normativnem aktu. V Združenju prevajalskih podjetij smo si prizadevali v okviru tega zakona rešiti tudi vprašanje obračunavanja storitev tolmačenja s strani prevajalskega podjetja kot ponudnika storitve tolmačenja, žal tudi tokrat neuspešno.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in 50/15). 
Povezava do sprejetega zakona: Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT)

Fotogalerija